السلام علی المعذب فی قعرالسجون

 

Photo: ‎زنجیر شکیبایی تقدیم به جدمظلومم : امام موسی کاظم(ع) *** گوشه ای، یا خلوتی کو، تا بنالم همچو نی بر تمام ناله هایم، من ببالم، همچو نی سینه ام را بی مهابا، من ز داغت پر کنم از غروب روزهای بی چراغت، پر کنم من بنالم، دل بنالد، مثل عاشوراییان پر شود تا سینه ام از گریه های بی امان ای نوای بینوایان، با صدایت آشنا مست آهنگ دعایت، فرش تا عرش خدا بر تمام غربتی که سال ها، اندوختی عاشقانه، در جوار عشق جانان سوختی! کاش میشد، اشک ریزان، بی قرارت همچو شمع شعله گیرم، من بسوزم، در جوارت همچو شمع! ای بلندای حضورت، در میان خاکیان آرزو و حسرت همواره ی افلاکیان فارغ از هر ناشکیبایی اگر ایوب بود! صبر روحانی تو پیش خدا، محبوب بود چلچراغ آسمان در حیطه ی تدبیرها بسته کی ماند به پایت، حلقه ی زنجیرها؟! همچنان راه تو باز است و چراغت شعله ور شعله ور در سینه ها، اندوه داغت، شعله ور  **** سیدعلی اصغرموسوی       1375 - قم‎

 

Saa Mousavi
زنجیر شکیبایی 
تقدیم به جدمظلومم : امام موسی کاظم(ع)
***
گوشه ای، یا خلوتی کو، تا بنالم همچو نی
بر تمام ناله هایم، من ببالم، همچو نی 
سینه ام را بی مهابا، من ز داغت پر کنم
از غروب روزهای بی چراغت، پر کنم
من بنالم، دل بنالد، مثل عاشوراییان
پر شود تا سینه ام از گریه های بی امان
ای نوای بینوایان، با صدایت آشنا 
مست آهنگ دعایت، فرش تا عرش خدا 
بر تمام غربتی که سال ها، اندوختی
عاشقانه، در جوار عشق جانان سوختی!
کاش میشد، اشک ریزان، بی قرارت همچو شمع 
شعله گیرم، من بسوزم، در جوارت همچو شمع! 
ای بلندای حضورت، در میان خاکیان
آرزو و حسرت همواره ی افلاکیان
فارغ از هر ناشکیبایی اگر ایوب بود!
صبر روحانی تو پیش خدا، محبوب بود
چلچراغ آسمان در حیطه ی تدبیرها
بسته کی ماند به پایت، حلقه ی زنجیرها؟!
همچنان راه تو باز است و چراغت شعله ور
شعله ور در سینه ها، اندوه داغت، شعله ور 
****
سیدعلی اصغرموسوی 
1375 - قم
----------------
التماس دعا
/ 0 نظر / 33 بازدید