حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی)

استادسیدعلی اصغرموسوی

حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی)

×××

ای سالان ولوله عالم ایچینه ، شورشریعت
شد نهان درصفت ذات تو ،  پیدای حقیقت

کربلا دفترثبت است که با سالک حق جو
نقدجان بازشناسد ، ز مقامات طریقت

 - حق تویی، عشق تویی،عقل تویی، قالب ادراک
از تو مصداق گرفته ست به کانون بصیرت

هرنه وار عالم امکاندا سنه سجده ایللر
در وجود تو نهاده ست خدا ، حق به ودیعت

انت  نور فی فوادی  ،  انت روح فی وجودی
اسم اعظم به تو پنهان، چو حقیقت به شریعت

میرمن ،حجت حق، ای به جهان عزت شیعه
صد  هزاران قلم از وصف تو عاجز، به فضیلت

**
 !  از تو اصرار ، ولی  لشگرکفار  فقط کر  
عوض اولماز  ایلین ، سن سوزینن  قانلی طبیعت

***
شورتو داده شعورقلمم ، درصف رندان
 !  ورنه این خاک نشین را چه رسد درک حقیقت 

مکتب شعردینی
مکتب شعرامامیه
سیدعلی اصغرموسوی
قم-عاشورا-آبان 1393
..............................................

/ 0 نظر / 32 بازدید