# مقالات_استاد_موسوی

مقاله ادبی : تحلیل شعر دینی - در بساط نکته‌دانان ...

در بساط نکته‌دانان ... (تحلیل شعر آیینی ) **** استاد سیدعلی اصغرموسوی (دیدگاه‌های بررسی شعر دینی – آیینی)* تحلیل شعر دینی: تفاوت شعر دینی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 74 بازدید