السلام علی المعذب فی قعرالسجون

 

السلام علی المعذب فی قعرالسجون
هفتمین جهت 
{نذر امام موسی کاظم(ع)}
ای هفتمین جهت، جهت خارج از فنا
صدها جهت به سمت تو پیوسته از بقا
خورشیدها به کوی تو حیران، چو آینه
آیینه ها طفیل تو از مشرب صفا
رونق فرونهاد نوای هزارها
هر جا قنوت دست تو بگرفت ربّنا
بگذشتی از حصار فلک، لیک مانده است
چشم کلیم، بر ید بیضا و اژدها
منشور صبر و طاقت تو، مهر بی حساب
مستور حلم غربت تو، فطرت وفا
بغداد و بصره، یا که مدینه، مراد نیست!
جایی نبوده تا نرود، شهرت شما؟!
توحید غنچه کرد میان لبان تو 
آتش اگر نهاد به دل، زهر جانگزا
ماتم گرفت چشم فلک، همقرین اشک
وقتی که زهره قامت خورشید کرد، تا
می سوزد از شرار غمت، چون کلیمِ دل
سینای غم کنار غزل کرده ام به پا!
***
سیدعلی اصغرموسوی
قم-1385
Photo: ‎هفتمین جهت  {نذر امام موسی کاظم(ع)} ای هفتمین جهت، جهت خارج از فنا صدها جهت به سمت تو پیوسته از بقا خورشیدها به کوی تو حیران، چو آینه آیینه ها طفیل تو از مشرب صفا رونق فرونهاد نوای هزارها هر جا قنوت دست تو بگرفت ربّنا بگذشتی از حصار فلک، لیک مانده است چشم کلیم، بر ید بیضا و اژدها منشور صبر و طاقت تو، مهر بی حساب مستور حلم غربت تو، فطرت وفا بغداد و بصره، یا که مدینه، مراد نیست! جایی نبوده تا نرود، شهرت شما؟! توحید غنچه کرد میان لبان تو  آتش اگر نهاد به دل، زهر جانگزا ماتم گرفت چشم فلک، همقرین اشک وقتی که زهره قامت خورشید کرد، تا می سوزد از شرار غمت، چون کلیمِ دل سینای غم کنار غزل کرده ام به پا! *** سیدعلی اصغرموسوی قم-1385‎
/ 0 نظر / 10 بازدید